Bedre radiosalg

Prosessen for å selge mer

Salgstrappa

Alt salg handler om relasjoner, og kurset «Bedre radiosalg» tar utgangspunkt i hvordan vi bygger tillit og forståelse hos potensielle kunder. Det hele handler om å få med seg kunden opp hele (salgs)trappa fra du tar kontakt første gang til du kan høre din nye kunde på radioen.

Radioreklame er ikke nødvendigvis det første kunder i ditt område tenker på når de skal markedsføre seg. Men radio er et godt annonsemedium, og har noen egenskaper som få andre medier kan vise til. Skal man få ta del i kundens markedsaktivitet, må vi sørge for at han får tro på vårt medie.

Salgstrappa

Kurset tar for seg alle faser i salgsprosessen fra første kontakt til kunden er på lufta.

Behovsanalyse

Hvorfor skal kunden bruke radio? Vi må finne ut hva som er kundens behov.

Produksjon

Radioreklame kan fungere veldig bra. Vi prater om enkle virkemidler for å skape større respons for kunden.

1

Ingen handler av noen de ikke har tillit til. Hvordan skape tillit er et viktig tema i kurset.

2

Radio er et fantastisk annonsemedium. Hvordan får vi kunden til å tro på det?

3

Når salget er gjort, starter jobben. Blir kunden fornøyd, blir han med igjen

Tønnes Steenersen

Kursansvarlig

Tønnes Steenersen har jobbet i radio siden 1986. Da han startet var radioreklame forbudt i Norge.

Tønnes Steenersen har hatt en rekke roller i 
norske mediebedrifter. Nå driver han sitt eget selskap, hvor Radio Metro er en av de han jobber mest for. Han har siste året også jobbet for Radio Metros datterselskap Kristiansand Lokalradio og Lokalradioene i Innlandet.

Utdrag av CV:
• Salgssjef i Radio Metro i fem år
• Daglig leder/redaktør i Klem FM i 2 år
• Regionleder Jærradiogruppen i 3 år
• 12 år i A-Media som redaktør, daglig leder og
salgssjef i flere selskaper
• Daglig leder/redaktør i Radio Hamar i 2 år
• Deleier, programleder og nyhetsoppleser i Radio
Oslofjord & Radio Limelight
• Utdannet journalist fra Norsk Journalisthøyskole
• Bedriftsøkonom
• Bachelor i prosjektledelse

«Man skal ikke være selger, men problemløser»

Steenersen har alltid hatt basert sitt salg på gode relasjoner med kunden, og en grundig prosess fra han prosjekterer nye kunder, tar kontakt, gjennomfører møter, lager tilbud og forhåpentligvis «closer» avtalen.

Steenersen lager også alle tekster og konsepter til radioreklame for egne kunder.

Nå har dere muligheten til å lære fra Steenersen langvarige karriere i kurset «Bedre radiosalg»

Praktisk kurs med fokus på deres utfordringer

«Bedre radiosalg» tar utgangspunkt i din radiostasjons utfordringer og behovene for deres ansatte.

Vi jobber med konkrete kundecase som dere har, slik at deltagerne kan få nytte av dette i sitt daglige arbeid.

Det er også mulig med målrettet oppfølging/coaching av de ansatte etter at kurset er over.

Kurset har som målsetning å øke deres radiostasjons inntekter gjennom en enda bedre salgsprosess.

Hva kundene våre sier

Kunder / Partnere